Landa eremuko bizi kalitatearen hobekuntza

Helburu estrategikoa

Landa eremuak oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturekin hornitu eta horien mantenimentua bermatu.

Jardunbideak edo estrategiak

  • 1.1. Landa eremuan bermatu beharreko gutxieneko azpiegitura eta zerbitzuak definitu, herri, auzo eta baserri-etxe sakabanatuetan.
  • 1.2. Eremu eta esparru bakoitzaren egoera identifikatu eta eskualde eta Gipuzkoa mailan lehentasuneko arloak definitu.
  • 1.3. Gipuzkoarako lehentasunezko bezala definitutako oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak bermatzeko ekintza programak martxan jarri.