Lurralde antolamendua eta ingurumena

Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legeak hiru tresna aurreikusten ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko:

  1. Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak (LAA)
  2. Lurraldearen Zatiko Planak (LZP)
  3. Lurralde arloko Planak (LAP)

Debagoiena eskualdeari dagokionean, tresna horien eragina azalduko da.
Hain zuzen ere, Debagoienan eta EAEko eragina izango duten tresnak dira LAA:

Debagoienako Area Funtzionaleko LZP

eta EAEn eragina izango duten tresnak, LAP hauek:

EAEko NEKAZARITZA eta BASOAK Antolatzeko LAP
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAP -kantabriar isurialdea-
EAEko Hezeguneen LAP
EAEko Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LAP
Energia Eolikoa Antolatzeko LAP