Azpiegitura handien eragina

  • AHT-k, Maltzaga-Urbinak eta Beasain-Durango autobiak eta beste azpiegitura handiek (saihesbideak, elektrifikazioa, etb.) landa lurretan eta batez ere nekazaritza lurretan edukiko duten eraginaren jarraipena egin, Bergarako Angiozarren, Aldai Hegian etb. Antzuolan, eta Arrasateko mendebaldeko landa auzoetan batez ere.
  • AHT-ren eraginaren inguruan azterketak egin (mapak, etb.) eta ekintza desberdinak planteatzeko balio duen aztertu (Lurzoru berrien identifikazioa, Konpentsazioak baserritar lurjabeei, etb.)
  • Baserritarrei sortzen zaien kalteei erantzuna nondik etorri behar duen aztertu.